Σχετικά | iGuide

Σχετικά

Το σύστημα iGuide αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξερεύνησης χώρων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω ενός κοινωνικά εμπλουτισμένου τουριστικού οδηγού προσβάσιμου από το προσωπικό smartphone του επισκέπτη καθώς και από τον προσωπικό του υπολογιστή.

Η υπηρεσία θέλει να καλύψει την ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση κατά την επίσκεψη σε πολιτιστικούς χώρους, σε μέρη με φυσική ομορφιά και κυρίως σε αφύλακτα πολιτιστικά αξιοθέατα, όπου δεν υπάρχει άλλη πηγή πληροφόρησης άμεσα διαθέσιμη. Θα λειτουργεί ως προσωπικός ξεναγός που προτείνει διαδρομές, δίνοντας σπάνιες πληροφορίες για τα σημεία όχι μόνο μέσω κειμένου αλλά δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να ακούει τις πληροφορίες μόλις πλησιάζει σε σημείο ενδιαφέροντος.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει στους επισκέπτες να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των τόπων που επισκέπτονται με το "ανέβασμα" διαδρομών και αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο) συνδυασμένα με τις προσωπικές εμπειρίες που απέκτησαν.

Την ίδια στιγμή, οι χρήστες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν συμπληρωματικές υπηρεσίες και συστάσεις που βελτιώνουν την εμπειρία της επίσκεψης τους, διευκολύνουν την περιπλάνηση τους στον τόπο ενδιαφέροντος και έχουν άμεση αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασία του ΕΣΠΑ.

Οι εταίροι του έργου: Athena Research and Innovation Center, Αthens Ιnformation Technology, Mobics, Vodafone, Ιnnoetics, Riverland, The region of eastern Macedonia and Thrace.


Μια συνεργασία των

Στα πλαίσια